Volledig uitverkocht!

 

Informatie

Verkoopinformatie en technische uitgangspunten

Verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, de constructeur en de adviseur van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe tekstuele-, architectonische-, bouwtechnische- en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die kunnen voortvloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat e.e.a. afbreuk doet aan de kwaliteit. De maten in de tekeningen zijn circa-maten. Aan de tekeningen en impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling koop- en aanneemsom
Tussen koper en verkoper en tussen koper en aannemer wordt een aparte koop- en aannemingsovereenkomst gesloten. De koop- en aanneemsom is gesplitst in twee delen, te weten:

 • De koopsom van de grond en ontwikkelingskosten, te voldoen bij juridische levering;
 • De aanneemsom zal worden voldaan in termijnen, naarmate de bouw vordert.

De koopsom is vrij op naam (v.o.n.) exclusief BTW.

Mandeligheid binnenterrein
Bij mandeligheid is sprake van gedeeld eigendom. In dit project is sprake van mandeligheid voor wat betreft deels de omliggende verkeersontsluiting en de groenzone. Deze voorzieningen zijn dus in eigendom van alle eigenaren (per bedrijfsunit 1/15 deel), die tezamen zorg dienen te dragen voor het beheer en onderhoud.

Verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, de constructeur en de adviseur van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe tekstuele-, architectonische-, bouwtechnische- en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die kunnen voortvloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking, zonder dat e.e.a. afbreuk doet aan de kwaliteit. De maten in de tekeningen zijn circa-maten. Aan de tekeningen en impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling koop- en aanneemsom
Tussen koper en verkoper en tussen koper en aannemer wordt een aparte koop- en aannemingsovereenkomst gesloten. De koop- en aanneemsom is gesplitst in twee delen, te weten:

 • De koopsom van de grond en ontwikkelingskosten, te voldoen bij juridische levering;
 • De aanneemsom zal worden voldaan in termijnen, naarmate de bouw vordert.

De koopsom is vrij op naam (v.o.n.) exclusief BTW.

Mandeligheid binnenterrein
Bij mandeligheid is sprake van gedeeld eigendom. In dit project is sprake van mandeligheid voor wat betreft deels de omliggende verkeersontsluiting en de groenzone. Deze voorzieningen zijn dus in eigendom van alle eigenaren (per bedrijfsunit 1/15 deel), die tezamen zorg dienen te dragen voor het beheer en onderhoud.

Technische uitgangspunten

Fundering en vloeren
De fundering wordt uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur. De begane grondvloer wordt als een in het werk gestorte gewapende betonvloer uitgevoerd. De betonvloer heeft een nuttige belasting van 1.500 kg/m2, wordt monolitisch afgewerkt en is geïsoleerd aan de onderzijde. De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een betonnen kanaalplaatvloer. De verdiepingsvloer heeft een nuttige belasting van 400 kg/m2 en wordt afgewerkt met een zandcementdekvloer.

Metalen hoofddraagconstructie
De hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd in staal, overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur.

Interieurafwerking
De bedrijfsunits worden casco opgeleverd. De bedrijfsunits worden voorzien van een buitenlichtarmatuur, wettelijk vereiste noodverlichtingsarmaturen, brandslanghaspel, ingerichte- en betegelde toiletruimte, afgedopte aan- en afvoer t.b.v. pantry en een houten trap inclusief balustrade indien van toepassing.

Nutsaansluitingen
De bedrijfsunits worden voorzien van een standaard meterkast conform de voorschriften van de nutsbedrijven en voorzien van aansluitingen ten behoeve van water en elektra.

Terreinverharding
De terreinverharding zal bestaan uit betonklinkers in kleur volgens opgave architect, met de noodzakelijke markeringen ter plaatse van de parkeervakken.

Aanvullende wensen
Doordat de bedrijfsunits casco worden aangeboden heeft u vrijheid bij het indelen en het afwerken van uw bedrijfsunit. Zo is onder andere het volgende mogelijk:

 • De verdiepingsvloer ter plaatse van bedrijfsunit 7 tot en met 14 voor 2/3 of geheel dichtleggen;
 • Het onder voorbehoud plaatsen van daglichtkoepels;
 • Het plaatsen van zijramen op de verdieping ter plaatse van bedrijfsunit 6 en 15;
 • Het wijzigen van de handbediende overheaddeur naar een elektrische overheaddeur.

Aanvullende klantgebonden wensen zijn bespreekbaar. De in deze verkoopbrochure opgenomen technische uitgangspunten en algemene voorwaarden maken onderdeel uit van, en zijn onlosmakelijk verbonden met de uitgebreide technische omschrijving en algemene voorwaarden, die separaat bij de makelaar verkrijgbaar zijn.

Technische uitgangspunten

Fundering en vloeren
De fundering wordt uitgevoerd overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur. De begane grondvloer wordt als een in het werk gestorte gewapende betonvloer uitgevoerd. De betonvloer heeft een nuttige belasting van 1.500 kg/m2, wordt monolitisch afgewerkt en is geïsoleerd aan de onderzijde. De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een betonnen kanaalplaatvloer. De verdiepingsvloer heeft een nuttige belasting van 400 kg/m2 en wordt afgewerkt met een zandcementdekvloer.

Metalen hoofddraagconstructie
De hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd in staal, overeenkomstig de tekeningen en berekeningen van de constructeur.

Interieurafwerking
De bedrijfsunits worden casco opgeleverd. De bedrijfsunits worden voorzien van een buitenlichtarmatuur, wettelijk vereiste noodverlichtingsarmaturen, brandslanghaspel, ingerichte- en betegelde toiletruimte, afgedopte aan- en afvoer t.b.v. pantry en een houten trap inclusief balustrade indien van toepassing.

Nutsaansluitingen
De bedrijfsunits worden voorzien van een standaard meterkast conform de voorschriften van de nutsbedrijven en voorzien van aansluitingen ten behoeve van water en elektra.

Terreinverharding
De terreinverharding zal bestaan uit betonklinkers in kleur volgens opgave architect, met de noodzakelijke markeringen ter plaatse van de parkeervakken.

Aanvullende wensen
Doordat de bedrijfsunits casco worden aangeboden heeft u vrijheid bij het indelen en het afwerken van uw bedrijfsunit. Zo is onder andere het volgende mogelijk:

 • De verdiepingsvloer ter plaatse van bedrijfsunit 7 tot en met 14 voor 2/3 of geheel dichtleggen;
 • Het onder voorbehoud plaatsen van daglichtkoepels;
 • Het plaatsen van zijramen op de verdieping ter plaatse van bedrijfsunit 6 en 15;
 • Het wijzigen van de handbediende overheaddeur naar een elektrische overheaddeur.

Aanvullende klantgebonden wensen zijn bespreekbaar. De in deze verkoopbrochure opgenomen technische uitgangspunten en algemene voorwaarden maken onderdeel uit van, en zijn onlosmakelijk verbonden met de uitgebreide technische omschrijving en algemene voorwaarden, die separaat bij de makelaar verkrijgbaar zijn.